Opis instalacji, konfiguracji i używania AgitumOutpostFirewall v1.0


Pytania i sugestie można kierować na forum.Tylko po przeczytaniu strony!!!
Opis niektórych pojęć z artykułów
UWAGA! zanim rozpoczniesz instalację zapoznaj się w całości z artykułem.

Outpost Firewall v1.0 jest prostym firewall'em który zabezpiecza nasz komputer przez nie pożądanymi gościami. Mimo że program nie posiada zbyt wielu funkcji to przeciętnemu użytkownikowi w zupełności wystarczy. Posiada takie funkcje jak blokowanie reklam, blokowanie stron po adresie url bądĽ zawartości, pamięć DNS, wykrywanie ataków i jeszcze inne.


Opis instalacji Outpost Firewall v1.0


Najpierw należy pobrać program. Można to zrobić klikając tutaj (Program w wersji 1.0), albo można to zrobić na stronie domowej produktu.

Następnie uruchamiamy instalację z pliku który porbrałeś(aś).
Instalacja będzie wyglądała w taki sposób:
Instalacja
Klikamy przycisk "NEXT"


Zaznaczamy "I Agree" i klikamy "NEXT"


Tutaj możemy wybrać miejsce gdzie ma być zainstalowany program, jednak nie jest to konieczne. Klikamy "NEXT"


Tutaj należy wybrać język Polski, a następnie kliknąć "NEXT"


Kolejny raz "NEXT"
Teraz po krótkiej instalacji pojawi się okienko końcowe


Wybieramy "FINISH". W ten sposób dotarliśmy do końca instalacji. Jedynie co nam pozostało to tylko zrestartować komputer po instalacji.
UWAGA: Jeżeli program jest pierwszy raz instalowany to po restarcie komputera wystąpi komunikat informujący nas o braku pliku z konfiguracją. Należy zaakceptować ten komunikat.

Zaraz po restarcie
Tuż po restarcie możemy zobaczyć 2 rodzaje okien.
Pierwsze to okno automatycznego upgrejdu.
Rozmiar: 12934 bajtów
Tutaj możemy wybrać czy program ma się automatycznie aktualizować czy też nie.
Dzięki automatycznej aktualizacji wszystkie moduły i poprawki do programu będą się instalować samoczynnie. Nie stety to ma też złą strone. Po aktualizacji program będzie wyświetłam nam informację o fakcie że mamy zainstalowane nowe komponenty. Na dodatek twórcy programu postarali się aby wersja darmowa była upierdliwa i za każdym razem nas informowała o fakcie że nic nowego nie zostało zainstalowane oraz że jest dostępna nowa wersja Pro(która jest już płatna).

Dzięki drugiemu mamy możliwość wyboru czy dany program może się łączyć z siecią (Internetem), jeżeli tak to wedłuk jakich regół czy ma zostać zablokowany.
Te okno pojawia się tylko gdy firewall pracuje w trybie kreatora reguł. (Jak zmienić tryb pracy jest opisane w dalszej części). Rozmiar: 26657 bajtów
Rozmiar: 25872 bajtów

Konfiguracja Outpost Firewall v1.0
Nasz program po zainstalowaniu znajduje się w ikonce koło zegarka. Aby go otworzyć wystarczy dwukrotnie kliknąć na niego myszką.
Rozmiar: 3675 bajtów

Teraż należy wybrać z Menu "Opcje" zakładkę "System..."
Rozmiar: 38857 bajtów
Jeżeli chcemy mieć możliwość wymiany plików z innymi osobami za pomocą otoczenia sieciowego to należy zaznaczyć opcję "Zezwój na połączenia NetBios", a następnie nacisnąć przycisk "Ustawienia" (Zaleca się nie włączanie tej opcji)
Rozmiar: 41164 bajtów
W oknie "Adres NETBIOS" dokonujemy zmian tak aby znajdowaly się dwie podsieci (192.168.0.0 i 192.168.1.1).
Nie ma znaczenia czy na końcu jest * czy 255.255.255.0, to jest jedno i to samo. Jeżeli jako pierwszy adres znajduje się 192.168.1.0(255.255.255.0) to jako drugi wpisujemy 192.168.0.*
Po dokonaniu wszystkich nie zbędnych czynności klikamy na przycisk "OK" Rozmiar: 24120 bajtów

Przechodzimy do następnej zakładki "Tryb Pracy"
Rozmiar: 36570 bajtów
W tej zakładce możemy wybrać kilka rodzajów trybu pracy.
Domyślnym trybem pracy jest "Kreator Regół", jeżeli nie chcemy w pełni kontrolować swojego komputera bądź nie wiemy dokładnie jak się tym posługiwać to możemy wybrać "Przepuszczaj większość". W tym trybie nie będziemy mieli dokładnej kontroli nad wszystkimi programami które próbują się połączyć z naszego komputera, ale w dalszym ciągu będziemy chronieni przed atakami innych osób (opis konfiguracji tej funkcji nastąpi w dalszej części artykułu).

Kolejna zakładka to "Wtyczki"
Na tej zakładce możemy skonfigurować dodatkowe wtyczki które są używane przez Firewalla.
Rozmiar: 41206 bajtów
Wtyczka Reklamy: Za pomocą tej wtyczki możemy blokować reklamy które się pojawiają wraz z otwieraniem różnych stron. Ja osobiście jej nie używam, ale jeżeli ktoś chce jej używać to sugeruje aby blokować reklamy tylko za pomocą "Ciągu znaków HTML". Jeżeli będziemy blokować również po rozmiarach obrazków to może się zdarzyć że wchodząć na jakąś strone nie zobaczymy obrazków.
Wtyczka Zawartość: Wtyczka ta blokuje strony których adresy zostały wpisane. Może też blokować strony które zawierają jakieś określone słowa (np. sex, porno itd.).
Wtyczka Pamięć DNS: Wtyczka ta zapamiętuje zapamiętania DNS. Jeżeli otwieramy jakąś strone kilkakrotnie to nasz komputer zamiast odwoływać się za każdym razem do serwera DNS, odwołuje się do tej wtyczki. W przypadku gdy serwerem DNS jest serwer w sieci lokalnej (tak jak u nas) to kożystanie z tej wtyczki nie ma większego sensu. Zapytania dns są pamiętane aż do kolejnego uruchomienia komputera.
Wtyczka Aktywna zawartość: Wtyczka posiada ciekawe funkcje odnośnie przeglądanych stron HTML bądź poczty. Za jej pomocą możemy np. zablokować pojawianie się okienek popup, bądź ustawić co ma robić z Ciasteczkami, Kontrolkami ActiveX, skryptami JAVA i VBS itd.
Wtyczka Filtr załączników: Ta wtyczka powoduje że wszystkie emaile jakie przychodzą do nas z załącznikami są sprawdzane i jeżeli znajduje się w nich plik wykonywalny to, w zależności od ustawień, albo zostaje zmieniona nazwa pliku, albo dostajemy raport. Uchroni to nasz przed emailami w których przychodzą wirusy samo uruchamialne.
Wtyczka Wykrywanie ataku: Ta wtyczka interesuje nas najbardziej. Wykrywa ataki prowadzone na nasz komputer i je blokuje
Wybieramy w.w. wtyczke poczym wciskamy przycisk "Ustawienia". Naszym oczom ukaże się okienko z konfiguracją, w którym zaznaczamy: "Blokuj ip napastnika przez"(czas możemy sobie ustawić jednak nie zaleca się wpisania niższej wartości od 60), "Blokuj lokalny port jeśli wykryto atak DoS"
Rozmiar: 34700 bajtów
Teraz zostało nam tylko kliknąć na przycisk "Ok", w kolejnym okienku to samo, a następnie zwinąć program do ikonki za pomocą "_" lub "x".

Wszelkie pytania i sugestie można kierować na forum.